Diensten

Levering meteorologische data

Meetnet Nederland levert hoogwaardige, gevalideerde meetdata die herleidbaar zijn naar (inter-) nationale richtlijnen en standaarden.

 

De meetwaarden worden ingewonnen met ons eigen meetnet van gevalideerde meteorologische stations dat al meer dan tien jaar operationeel is. Deze meetlocaties zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van de geldende WMO / KNMI richtlijnen. De meetsystemen zelf voldoen ook aan deze richtlijnen.

 

Via een GPRS verbinding wordt de meetdata van het meteostation naar onze eigen dataserver verzonden, waar de data automatisch gevalideerd wordt.

 

De meetwaarden zijn door middel van een gebruiks-vriendelijke internetapplicatie voor de gebruikers toegankelijk

 

Beheer van meetnetten

 

Bij het inrichten van een meetnet draagt Meetnet Nederland zorg voor de selectie van de meetlocatie en de selectie en installatie van het monitoringsysteem op basis van de geldende normen en richt-lijnen. Na in bedrijfstelling verzorgt Meetnet Nederland het operationele beheer.

 

Het beheer van ons eigen meetnet en de meetnetten van onze relaties wordt conform een strikt kwaliteitsschema uitgevoerd. Het beheer en onderhoud is geheel naspeurbaar en de kalibraties van de opnemers zijn allen herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. Hierdoor wordt een zeer hoge mate van kwaliteitsborging gerealiseerd.

 

Het functioneren van de meetsystemen wordt 24 uur per dag gecontroleerd.

 

THEMIS database en internetweergave

 

Om de meetgegevens op eenvoudige wijze aan de gebruikers ter beschikking te stellen maakt Meetnet Nederland gebruik van de THEMIS database en internetweergave

 

THEMIS combineert controle, validatie en opslag van de meetwaarden in een professionele database.

 

Met de THEMIS internetapplicatie worden de meetgegevens gepubliceerd en kunnen de gebruikers de meetgegevens downloaden.

 

Meetsystemen voor kortere perioden

 

Meetnet Nederland levert tevens tijdelijke meetsystemen.. Hiermee kunnen ook voor een kortlopende projecten betrouwbare meetdata verzorgd worden. Meetnet Nederland levert dan een compleet pakket dat bestaat uit  locatiekeuze, installatie, beheer en demontage.

 

Kwaliteitsborging

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onze kwaliteitsprocedures en de geldende regelgeving. Hiervoor heeft Meetnet Nederland beschikking over een eigen team van specialisten.

 

Parameters

 

Wind

Temperatuur

Vochtigheid

Barometerstand

Zonnestraling

UV straling

Neerslag

Weerconditie

Zicht

Stof

Geluid

Gassen (NOx)

Home | Diensten | Inloggen

Meetnet Nederland B.V.

 

Jool-Hulstraat 2

1327 HA Almere

The Netherlands

 

T: +31 - (0)36 - 5486180

F: +31 - (0)36 - 5486189

E: info@meetnet-nederland.nl